europan-cz.cz
 

Výrobky z Eucoru Belgique Deutschland Espana France Hrvatska Italia Kosovo Nederland Norge Österreich Polska Portugal Suisse Suomi SverigeKatastrální mapa arcgis

Katastrální mapa arcgis

Como fazer um mapa do início a impressão | ArcGIS (Mini

WMS služba katastralnimapa.cz Vám zprostředkuje kompletní mapu katastru České Republiky, umožní Vám rychle načíst, zobrazit a pracovat s bezešvou vrstvou Digitální katastrální mapy (DKM), dále pak s vrstvou Katastrální mapa digitální (KM-D). Území ČR, které není pokryto těmito vrstvami, doplňuje služba naskenovanou rastrovou katastrální mapou (Rastrové KM).


ČÚZK: Geoportál

podnět; video; blog; iKatastr


DTMP/DTMP (MapServer)

• specialisté – ArcGIS Desktop, MicroStation . 6 Použité technologie a přístupy -8 k.ú. s referenční katastrální mapou Digitální mapa města Brna . Účelová mapa polohopisné situace Aktualizace ÚMPS DSP Pokrývá celý intravilán, 48 k.ú.


GIS

katastrální mapa arcgis

zm (MapServer) View In: ArcGIS JavaScript ArcGIS Online Map Viewer ArcGIS Earth ArcMap ArcGIS Pro View Footprint In: ArcGIS Online Map Viewer Service Description: Webová služba poskytující Základní mapy České republiky. Data jsou poskytována formou dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení.


CHKO BRDY - koncepce - arcgis.com

katastrální mapa arcgis

This story map was created with the Story Map Series application in ArcGIS Online. This story map was created with the Story Map Series application in ArcGIS Online. Skip to content kde se lidem líbí a nelíbí. Za jednotlivá území v Brně (větší jsou katastrální


litomerice.maps.arcgis.com

ArcGIS Web Application - sonomacounty.maps.arcgis.com


iKatastr: mapa a informace z KN

Tvorba Pocitové mapy města Brna probíhala na jaře 2018, tedy po dvou letech od první pocitové mapy Brna. Opět jsme sbírali názory obyvatel města a následně se pokusili o jejich jednoduchou analýzu. Zařadili jsme však trochu jiné otázky, než v roce 2016 a také jsme změnili úhel pohledu a zajímali se primárně o jednotlivé městské části.


LAFDRP-1

katastrální mapa arcgis

ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token: Home > services > RUIAN > Prohlizeci_sluzba_nad_daty_RUIAN (MapServer) > KatastralniUzemi: Help | API Reference: JSON: Layer: KatastralniUzemi (ID: 7)


Story Map Series - mestobrno.maps.arcgis.com

katastrální mapa arcgis

View In: ArcGIS JavaScript ArcGIS Online map viewer Google Earth ArcMap ArcGIS Explorer View Footprint In: ArcGIS Online map viewer Service Description: Digitální katastrální mapa a účelová katastrální mapa Map Name: DKM Legend All Layers and Tables Layers: BPEJ (0) Popis (1) Hranice (2) NAZ názvosloví (3) DPM_popisy (4)